BiH bi uskoro trebalo da dobije prvi zakon o obligacionim odnosima, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde BiH.

"Ovaj zakon reguliše mnoga pitanja, od posudbe do vraćanja novca, rokova i drugog i ovo je jedan od uslova koji je pred BiH postavljen i prilikom parafiranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju", kaže Arnaut.

NN: Kako komentarišete nedavni izvještaj CCI-ja u kojem je Vaše ministarstvo jedino pohvaljeno?

ARNAUT: Ovaj izvještaj CCI-ja dobro je došao jer njihovi izvještaji u zadnju godinu su imali uticaja na to što mi radimo. Nije isto kada vam neko kaže da niste uradili program, ili da uopšte niste donijeli program. Lijepo je kada vam neko kaže da ste uradili ono što ste planirali. Ne hvalim Ministarstvo, nego realno smo uradili naš plan, imamo strukturu koja se trudi. Dosta zakona je urađeno, možda je i povoljan momenat za to. Neki projekti koji su trajali godinu ili dvije upravo sada su došli u finalnu fazu, fazu primjene. To je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH, Zakon o fondacijama, Zakon o upotrebi imena BiH i tako dalje. Međutim, najozbiljniji projekat po meni je usvajanje Strategije reforme pravosuđa.

NN: Da li će Zakon o maloljetnim počiniteljima krivičnih djela biti pooštren? Svjedoci smo da pojedini maloljetni počinioci stalno i iznova čine nova krivična djela?

ARNAUT: Po meni nije problem u zakonu, nego u nepostojanju adekvatne ustanove u koje bi se oni smještali. Šta uraditi sa maloljetnim učiniocem koji nema 16 godina? Gdje ga smjestiti? Imamo u Stocu ustanovu koja je sada prazna, ali čim se pomene mogućnost ponovnog otvaranja doma za maloljetnike, društvo, odnosno lokalna zajednica se buni. Vjerujem da će u skorije vrijeme i taj problem biti riješen. Mislim da bi otvaranje državnog zatvora za maloljetnike bilo dobro rješenje.

NN: Koliko u BiH imamo slučajeva kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja?

ARNAUT: Forenzičkih ili psihijatrijskih slučajeva u BiH ima više od 120, neki od njih su smješteni u Sokocu, neki su u Zenici, a neki su faktički na ulici. Svaki izvještaj za prevenciju torture kaže da mi praktično nemamo adekvatan smještaj forenzičkih zatvorenika.

NN: Da li je tačno da je Republika Srpska nedavno donijela odluku o osnivanju forenzike u Sokocu?

ARNAUT: Tačno, ova odluka je donesena 10. jula i objavljena je u najnovijim "Službenim novinama RS", to je veoma bitan pomak.

NN: Faktički FBiH i dalje ostaje bez adekvatne ustanove za ovakve slučajeve?

ARNAUT: Tako je, ali morate znati da u RS Psihijatrijska klinika "Podromanija" odavno postoji, ima kadar i ovo su inicijalna sredstva od 50.000 KM za osnivanje pravnog subjekta.

NN: U pripremi je zakon o obligacijama u BiH. Kakav je to zakon?

ARNAUT: Zakon o obligacionim odnosima je prvi sistemski zakon kojim se na jedinstven način reguliše pitanje roba i usluga na teritoriji cijele BiH. Sigurno nikada niste vidjeli veći zakon od ovog, jer ovaj zakon ima 1.500 članova. On reguliše mnoga pitanja, od posudbe novca do pitanja vraćanja, rokova i ovo je jedan od uslova koji je BiH postavljen i prilikom parafiranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ovaj zakon bi morao da reguliše jedinstvenost tržišta, jednake uslove na tržištu jer je sistemski odredio davanja usluga, naplaćivanja ugovora.

NN: Šta ćemo dobiti provedbom ovog zakona?

ARNAUT: Vrlo jednostavno, za sve ćemo morati imati ugovor, od iznajmljivanja stana, do poklanjanja kuća, posudbe novca, rada na daljinu, posudbe, građenja, pa ugovor o djelu, partnerstvu, licenci, ortakluku, ugovor o čuvanju sporne stvari, o organizovanju putovanja… Jednom riječju, za sve će trebati ugovor i ovaj ih zakon reguliše više od 30.

NN: Kada predviđate da bi zakon mogao zaživjeti?

ARNAUT: To je pitanje prakse. Zakon prvo mora biti usvojen, a moramo imati i reakcije iz entiteta. Ako ne bude nekih odgađanja, siguran sam da bi zakon u parlamentarnoj proceduri mogao biti u novembru.

Rok za gradnju državnog zatvora biće probijen

NN: Kakve su procjene Ministarstva pravde kada je riječ o završetku gradnje državnog zatvora?

ARNAUT: Mi smo zaokružili finansijsku konstrukciju, treba da budu raspisani tenderi, odabrani najpovoljniji izvođači, kako bismo u isto vrijeme krenuli sa svim radovima.

NN: Kraj 2009. godine se pominjao kao datum kada bi BiH mogla dobiti državni zatvor? Je li realno očekivati da za nešto više od godinu budu okončani svi ovi procesi?

ARNAUT: Mislim da će to ipak malo duže trajati.