FENA: SARAJEVO – Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić i prvi savjetnik Delegacije Evropske komisije u BiH Marc Vanbrabant potpisali su danas u Sarajevu tri finansijska sporazuma koje će BiH omogućiti korištenje oko 50 miliona eura nepovratnih sredstva pretpristupne pomoći EU i to za tranziciju i izgradnju institucija te prekograničnu saradnju.

Riječ je o prve dvije komponente Instrumenta pretpristupne pomoći EU (IPA), koje BiH može koristiti kao zemlja koja je u trenutnom statusu potencijalnog kandidata za prijem u EU.

Potpisani Sporazum o finansiranju između BiH i Evropske komsije za prvu IPA komponentu vrijedan je 49.736.394 eura, kojim će biti finansirano 46 projekata u oblasti tranzicije i izgradnje institucija.

Druga dva finansijska sporazuma odnose se na programe prekogranične saradnje između BiH i Srbije u vrijednosti od 700.000 eura, te između BiH i Hrvatske u vrijednosti od 1.000.000 eura.

Sva tri potpisana sporazuma odnose se na 2007. godinu, a Evropska komisija je putem IPA programa alocirala 440 miliona eura za period od 2007. do 2011. godine i to za pet komponenti. Pristup sredstvima za preostale tri komponente – regionalni razvoj, razvoj ljudskih resursa i ruralni razvoj, naša će zemlja imati kada dobije status zemlje kandidata.

Ministar Vrankić i Vanbrabant izrazili su zadovoljstvo što su se stekli uvjeti da BiH počne koristiti IPA sredstva, koja će pomoći u ispunjavanju uvjeta na putu naše zemlje u punopravno članstvo u EU.

Vanbrabant je istaknuo da je sticanje statusa zemlje kandidata za članstvo u EU bitan cilj koji BiH treba ostvariti u naredne dvije godine, dodajući da su danas potpisani sporazumi priprema za ostvarivanje ovog cilja.

"Ovi finansijski sporazumi ne predstavljaju samo milione eura, već su početak nove dimenzije saradnje s BiH, koja će, nadam se, prerasti u sretnu članicu EU", kazao je Vanbrabant.