Dnevni avaz: U Federaciji BiH na snazi je mnoštvo zastarjelih zakona, od kojih neki potječu iz pedesetih godina prošlog stoljeća, kazao je za "Dnevni avaz" Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

"Imamo zakona koji su doneseni za vrijeme FNRJ, a u nekima su predviđene kazne u dinarima, pa kad to preračunamo ispada da prekršilac treba platiti 30 feninga, što je smiješno", naglašava Tirak.

Stari zakoni nepotrebno produžavaju procedure i otežavaju investiranje. Zbog toga je Federalna uprava inicirala da se i FBiH uključi u projekt Svjetske banke i FIAS-a "Giljotina propisa", koji za cilj ima ukidanje nepotrebnih i zastarjelih zakonskih propisa i akata. Federalna vlada prihvatila je našu inicijativu, pa će naredne srijede biti održana konferencija na kojoj će učestvovati predstavnici Svjetske banke, svih kantona, privrednih komora, vlasnici firmi i drugi. Ovaj projekt je već završen u Hrvatskoj i Makedoniji, a provodi se u Srbiji i RS i dosad je pokazao odlične rezultate, objašnjava Tirak.

"Giljotina propisa" u FBiH trajat će dvije godine, a još se ne zna koliko će tačno zakona i akata njome biti ukinuto. Najveći problem je što naša zakonska regulativa nije usaglašena sa Zakonom o prekršajima, pa smo se dogovorili sa organizatorima da finansiraju hitno usaglašavanje. Nadamo se da će za mjesec te izmjene biti pripremljene za Vladu i Parlament kaže Tirak.

Ogromni gubici

Prema iskustvu evropskih zemalja, na nepotrebne administrativne troškove i zbog suvišnih i beskorisnih propisa godišnje odlazi od tri do sedam posto bruto domaćeg proizvoda. Hrvatski stručnjaci su izračunali da je ova zemlja prije "giljotiniranja propisa" godišnje gubila između 400 i 930 miliona dolara.