Dnevni avaz: Federalna komisija čiji je mandat da provede proceduru izbora novih obilježja Federacije BiH, grba i zastave, danas je odlučila da umjesto jednog, Federalnom parlamentu dostavi po tri prijedloga i za grb i za zastavu autora koji su aplicirali na javnom konkursu i ostali u užem izboru.

Komisija se nije mogla odlučiti za po jedan prijedlog jer nije imala konsenzus za to, saopćio je predsjednik ovog tijela Ismet Osmanović.

Od tri prijedloga za novi izgled grba Federacije, jedan likovno sadrži nacionalna obilježja triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji. Unutar tog predloženog grba su po tri mala grba sa šahovnicom, ljiljanima i sa četiri slova "s".

Drugi predloženi grb likovno se sastoji od tri krova kao simbola triju konstitutivnih naroda koji žive u jednoj kući, a treći je stilizovan od triju boja, zelene, plave i crvene, saopćio je Osmanović.

Autori ovih prijedloga su Rijad Sujoldžić, Muamer Adilović i Selver Porča, svi iz Sarajeva.

Kad su u pitanju prijedlozi za novi likovni izgled zastave Federacije BiH, sve tri varijante koje će Komisija uputiti na izjašnjavanje  Federalnom parlamentu sastoje se od triju boja: crvene, zelene i plave. Razlika je u tome što su u jednom prijedlogu boje postavljene horizontalno, u drugom vertikalno, a treći sadrži i plavu valovitu liniju.

Autori ovih prijedloga su iz Sarajeva: Refik Rašinlić, Ramiz Ćinara i Rijad Sujoldžić.

U Federalnom parlamentu Predstavnički dom treba da odluči o izboru novih federalnih obilježja većinom glasova, kao i Dom naroda, ali u tom Domu je pored opće većine, potrebna i većina glasova svakog od delegatskih klubova triju konstitutivnih naroda.

"To istovremeno znači da prijedlozi mogu biti osporeni od svakog kluba u Domu naroda", napomenuo je Osmanović.

Prema njegovim očekivanjima, Parlament će se o prijedlozima za novi izgled federalnih simbola izjašnjavati u septembru.

Nove simbole je potrebno ustanoviti jer je Ustavni sud BiH odlučio da su dotadašnja obilježja Federacije BiH, kao i Republike Srpske, neustavna jer ne dočaravaju ravnopravnost triju naroda u BiH na cijelom njenom prostoru.