Fena: SARAJEVO – Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović je na danas okončanoj konferenciji Salzburg foruma o sigurnosti na zapadnom Balkanu u Beču, tokom zasjedanja na temu borbe protiv terorizma, govorio o neophodnosti interkulturnog dijaloga u okviru preventivnih antiterorističkih aktivnosti.

Ministar Sadović je istaknuo i važnost interkulturnog dijaloga za upravljanje migracijama i integraciju migranata i povezanosti interkulturnog dijaloga sa unutrašnjom sigurnošću. Ponudio je da BiH skupa sa Austrijom koordinira poseban program u okviru Salzburg foruma na ovu temu, što je i jednoglasno prihvaćeno od 16 ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Foruma.

Ministri unutrašnjih poslova i sigurnosti su tokom konferencije raspravljali o načinima jačanja regionalnih inicijativa u jugoistočnoj Evropi, razvijanju policijskog djelovanja protiv zajedničkih prijetnji, te unapređenju borbe protiv terorizma.

U zaključcima Konferencije naglašena je podrška daljem razvoju regionalnog centra za borbu protiv prekograničnog kriminala SECI, te implementaciji Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi, zaštiti ličnih podataka, razmjeni DNK profila, izradi zajedničke procjene prijetnje od organiziranog kriminala.

U zaključcima vezanim za unapređenje borbe protiv terorizma ministri su naglasili važnost sigurnosti putnih dokumenata i korištenja biometrijskih podataka, preveniranja terorizma i interkulturnog dijaloga.

U sklopu Konferencije održan je i prvi sastanak Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi koju je do sada ratifikovalo sedam zemalja među kojima je i BiH.

U svom obraćanju ministar sigurnosti Tarik Sadović istaknuo je da će BiH dati puni doprinos implementaciji ključnih preporuka Konvencije.

Na sastanku je izvršena analiza dosadašnje implementacje Konvencije, te su usaglašene naredne aktivnosti vezane za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva, zaključivanje bilateralnih provedbenih sporazuma, razvoj priručnika Konvencije, uspostavu nacionalnih centralnih jednica i provedbe standardiziranog treninga, saopćeno je iz Kabineta ministra Sadovića.