Ured za reviziju institucija BiH organizovao je 10.07.2008. godine u Sarajevu sastanak u formi fokus grupe, u okviru projekta revizije učinka "Zapošljavanje državnih službenika u institucijama BiH",  na kojem su predstavljeni preliminarni nalazi revizije učinka. Pomenuta revizija za predmet je imala proces zapošljavanja državnih službenika koji se provodi prema Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Sastanku su osim predstavnika institucija BiH koje su uključene u projekat, prisustvovali predstavnici entitetskih ureda za reviziju i organa uprave, te predstavnici sindikata, akademske zajednice i nevladinog sektora.

Revizija učinka, koja se po prvi put provodi na nivou institucija BiH, proizilazi iz odredbi Zakona o reviziji kojim su utvrđene nadležnosti Ureda za reviziju. Revizija se radi i u skladu sa revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). Predstavnici Švedskog ureda za reviziju, uz čiju podršku Ured za reviziju institucija BiH provodi ovaj projekat, u uvodnom dijelu sastanka održali su prezentaciju o opštem značaju revizije učinka i njenim glavnim karakteristikama. Članovi tima za reviziju učinka predstavili su i nalaze studije kojom je obuhvaćen proces zapošljavanja u periodu 2005-2007. godina u svim institucijama BiH koje su u pomenutom periodu vršile zapošljavanje. Za detaljniju analizu odabran je reprezentativni uzorak od 14 institucija sa  nivoa BiH i posmatrano je provođenje ukupno 102 objavljena oglasa za zapošljavanje državnih službenika u datom periodu.

Studija je analizirala pravovremenost ukupne procedure zapošljavanja u postojećim normativnim okvirima, zajedno sa trajanjem pojedinačnih faza ovog procesa, a sa ciljem identifikacije problema i analizom preduzetih mjera s ciljem njihovog prevazilaženja.

Učesnici fokus grupe u nastavku rada su kroz diskusije razmatrali najvažnije nalaze koji su proizašli iz preliminarnog istraživanja i iznijeli pojedinačne ocjene i prijedloge u pogledu prezentovanih podataka. Revizorski tim anagžovan na projektu kroz naredne korake planira finalizaciju rada na preliminarnoj studiji, te izradu glavne studije revizije učinka procesa zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH.