Nezavisne novine: SARAJEVO – Stupanjem na snagu Privremenog sporazuma s EU 1. jula naša zemlja ukinuće dažbinu od jedan posto za carinsko evidentiranje, potvrđeno je u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

"Osim standardnih carinskih stopa od 5, 10 i 15 posto, pri uvozu se plaća i jedan posto na vrijednost uvezene robe, plus PDV na ime carinske evidencije. U skladu s potpisanim sporazumom od 1. jula ova dažbina u odnosima sa zemljama EU biće ukinuta", kazao je Ratko Kovačević, portparol Uprave.

Carinsko evidentiranje je obaveza koju je Zakon o carinskoj politici nametnuo uvoznicima kako bi prikupljenim novcem bila finansirana carinska služba. Međutim, početna ideja je brzo napuštena i ova dažbina pretvorena je u fiskalni prihod koji završava na jedinstvenom računu.

Kovačević dodaje da je u toku 2007. godine po osnovu carinskog evidentiranja Uprava za indirektno oporezivanje uprihodovala 76,14 miliona maraka. S obzirom na to da je EU prvi trgovinski partner naše zemlje, nesumnjivo da će veći dio ovog prihoda naša zemlja izgubiti, što je, prema Kovačevićevim riječima, već ukalkulisano u planirani manjak od oko 120 miliona maraka u ovoj godini.

Privrednicima, naročito onima koji uvoze, ukidanje ove takse značiće olakšanje u poslovanju. U građevinskoj kompaniji "Širbegović" iz Gračanice, koja značajan novac troši na uvoz, prije svega kablova, kažu da će ukidanje takse od jedan posto smanjiti troškove.

"Još pravimo analizu kakve ćemo finansijske efekte imati od ove i drugih odredbi Privremenog sporazuma. Ipak, kao veliki uvoznik i izvoznik, očekujemo da će se novi trgovinski odnosi pozitivno odraziti na naše poslovanje", kazao je Senad Kadić, direktor Sektora finansija u ovoj kompaniji iz Gračanice.