"Umjesto ideje o "dobroj upravi", nerazvijenim i zemljama u razvoju potrebna je ideja o "dovoljno dobroj upravi"", teza je ugledne harvardske profesorice Merille Grindle, iznesena na međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Međunarodna pomoć i javna uprava" održane od 23. do 26. juna u Ankari. Grindle je pojasnila da su zahtjevi koncepta "dobre uprave" u toj mjeri preobimni da su za veliki broj zemalja u razvoju i tranziciji postali kontraproduktivni.

"Manjkavost ideje "dobre uprave" je u tome što je ona teško ostvariva u većini zemalja, posebno onih sa slabim administrativnim kapacitetima i u tome što donatori međunarodne pomoći podržavaju ovu ideju. Poseban neuspjeh bilježe one države koje provode više zahtjevnih reformi istovremeno i kojima je uspjeh u tim reformama uslov za dobijanje međunarodne pomoći", kazala je Grindle. Ne sporeći izuzetan značaj stabilne uprave, Grindle je sugerisala da listu onoga što "mora" biti urađeno na polju uprave treba skratiti na listu onoga što realno "može" biti postignuto.

Veliki broj učesnika konferencije koja je okupila 150 predstavnika 35 zemalja složila se sa njenim konstatacijama. U prilog tome, Michiel de Vries, šef katedre za javnu upravu na Univerzitetu u Nijmengenu u Holandiji, predstavio je rezultate petogodišnjeg istraživanja o lancu i efektima međunarodne pomoći u zemljama srednje i istočne Evrope, koje možete pogledati ovdje .

Robert Bonwitt, predstavnik Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) upozorio je da je najbitniji cilj društvenog razvoja jedne zemlje smanjenje siromaštva, te da su dobre javne institucije preduslov društvenog razvoja.

"Međunarodnu pomoć, koja je zapravo novac poreskih obveznika razvijenih i zemalja Zapada često trošimo tako što stvari činimo još komplikovanijim u nerazvijenim i zemljama u razvoju. Donatori međunarodne pomoći moraju tražiti i pomoći zaista realne elemente razvoja nekog društva", kazao je Bonwitt.

Organizator konferencije – Međunarodni institut za Administrativne nauke (IIAS) u naredne 4 godine radiće na razvoju politika koju trebaju prihvatiti i donatori i zemlje korisnice kako bi donatorska pomoć u razvoju javne uprave imala stvarne efekte i kako bi prepoznala institucije od ključnog značaja za društveni razvoj.

Nedovoljna izdvajanja

Na konferenciji je iznesen podatak da ukupna pomoć bogatih i razvijenih zemalja nerazvijenim ili zemljama u razvoju od okončanja Drugog svjetskog rata iznosi 2,3 biliona američkih dolara, (2,3 trillion USD) što je ocijenjeno veoma značajnom, ali ipak, nedovoljnom sumom. Na zasijedanju Generalne skuštine Ujedinjenih naroda 1970. g. bogate zemlje su se obavezale da će za međunarodnu pomoć izdvajati 0,7 odsto GDP-a. Većina zemalja nije ispunila ovo obećanje. Umjesto tog iznosa, međunarodna pomoć se kreće između 0,2 i 0,4 odsto GDP-a, što u ukupnoj sumi međunarodne pomoći, na godišnjem nivou predstavlja manjak od nekoliko milijardi američkih dolara.

TODAIE

Surganizator konferencije u Ankari bio je Institut za javnu upravu za Tursku i srednji istok. Institut postoji od 1952. godine i služi za razmjenu informacija i iskustava među zemljama srednjeg istoka, obuku službenika u javnoj upravi, naučne analize u domenu javne uprave, kao i promociju uspješnih primjera u praksi. TODAIE, između ostalog izdaje 7 godišnjih publikacija, među kojima je najpopularniji Magazin javne uprave koji izlazi već 40 godina. Detalje o Institutu i samoj konferenciji možete pogledati ovdje