"Умјесто идеје о "доброј управи", неразвијеним и земљама у развоју потребна је идеја о "довољно доброј управи"", теза је угледне харвардске професорице Мериле Гриндл (Merill Grindle), изнесена на међународној конференцији под називом "Међународна помоћ и јавна управа" одржане од 23. до 26. јуна у Анкари. Гриндл је појаснила да су захтјеви концепта "добре управе" у тој мјери преобимни да су за велики број земаља у развоју и транзицији постали контрапродуктивни.

"Мањкавост идеје "добре управе" је у томе што је она тешко остварива у већини земаља, посебно оних са слабим административним капацитетима и у томе што донатори међународне помоћи подржавају ову идеју. Посебан неуспјех биљеже оне државе које проводе више захтјевних реформи истовремено и којима је успјех у тим реформама услов за добијање међународне помоћи", казала је Гриндл. Не спорећи изузетан значај стабилне управе, Гриндле је сугерисала да листу онога што "мора" бити урађено на пољу управе треба скратити на листу онога што реално "може" бити постигнуто.

Велики број учесника конференције која је окупила 150 представника 35 земаља сложила се са њеним констатацијама. У прилог томе, Михел де Врис, (Mihiael de Vries) шеф катедре за јавну управу на Универзитету у Нијменгену у Холандији, представио је резултате петогодишњег истраживања о ланцу и ефектима међународне помоћи у земљама средње и источне Европе, које можете погледати овдје .

Роберт Бонвит, (Robert Bonwitt) представник Организације за економску сарадњу и развој (OECD) упозорио је да је најбитнији циљ друштвеног развоја једне земље смањење сиромаштва, те да су добре јавне институције предуслов друштвеног развоја.

"Међународну помоћ, која је заправо новац пореских обвезника развијених и земаља Запада често трошимо тако што ствари чинимо још компликованијим у неразвијеним и земљама у развоју. Донатори међународне помоћи морају тражити и помоћи заиста реалне елементе развоја неког друштва", казао је Бонвит.

Организатор конференције – Међународни институт за Административне науке (IIAS) у наредне 4 године радиће на развоју политика коју требају прихватити и донатори и земље кориснице како би донаторска помоћ у развоју јавне управе имала стварне ефекте и како би препознала институције од кључног значаја за друштвени развој.

Недовољна издвајања

На конференцији је изнесен податак да укупна помоћ богатих и развијених земаља неразвијеним или земљама у развоју од окончања Другог свјетског рата износи 2,3 билиона америчких долара, (2,3 trillion USD) што је оцијењено веома значајном, али ипак, недовољном сумом. На засиједању Генералне скуштине Уједињених нација 1970. г. богате земље су се обавезале да ће за међународну помоћ издвајати 0,7 одсто GDP-а. Већина земаља није испунила ово обећање. Умјесто тог износа, међународна помоћ се креће између 0,2 и 0,4 одсто GDP-а, што у укупној суми међународне помоћи, на годишњем нивоу представља мањак од неколико милијарди америчких долара.

TODAIE

Koрганизатор конференције у Анкари био је Институт за јавну управу за Турску и средњи исток. Институт постоји од 1952. године и служи за размјену информација и искустава међу земљама средњег истока, обуку службеника у јавној управи, научне анализе у домену јавне управе, као и промоцију успјешних примјера у пракси. TODAIE, између осталог издаје 7 годишњих публикација, међу којима је најпопуларнији Магазин јавне управе који излази већ 40 година. Детаље о Институту и самој конференцији можете погледати овдје