Generalna skupština UN – a, u Rezoluciji 57/277, proglasila je 23. juni Danom javne službe. Svrha UN – ovog Dana javne službe je proslava vrijednosti i koristi koje javna služba donosi društvu i zajednici; isticanje doprinosa javne službe u procesu razvoja; prepoznavanje i priznavanje rada državnih službenika i ohrabrivanje mladih ljudi za razvijanje karijere u javnom sektoru. U okviru Dana javne službe, UN su ustanovile i godišnje nagrade za pozitivna dostignuća u javnoj službi.

Nagrade za javnu službu Ujedinjenih Nacija su najprestižnija međunarodna priznanja dostignuća i uspjeha u javnoj službi. Ona nagrađuju kreativna dostignuća i doprinose u javnoj službi koji vode do učinkovitije i odgovornije javne uprave u zemljama širom svijeta.

Od prve ceremonije dodjele nagrada, 2003, UN svake godine primaju sve veći broj prijava iz cijelog svijeta. i ovogodišnja dodjela nagrada održaće se u Njujorku, u zgradi UN-a, 23. juna.

Ovdje možete preuzeti brošuru za ovogodišnju dodjelu nagrada i radionicu "Inovacije u pružanju javnih usluga" na engleskom jeziku