Nezavisne novine: BANJALUKA – Rajko Kuzmanović, predsjednik RS, na osnovu svojih ovlaštenja uputio je Narodnoj skupštini RS Prijedlog zakona o ombudsmanima za djecu, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću predsjednika RS.

„Sve češći slučajevi diskriminacije, krivičnih dijela i prekršaja koji čine maloljetnici, kao i sve brojniji primjeri u kojima su maloljetnici žrtve takvog ponašanja, upozorenje je za sve organe i institucije i za društvo u cjelini da se konačno i odlučno suoči sa svim ovim oblicima maloljetničke delikvencije“ stoji u saopštenju.

Kako se navodi, posebno zabrinjavaju sve učestalije pojave nasilja nad djecom u porodici, školi, na ulici i javnim objektima, te razni vidovi eksploatacije djece, njihovog fizičkog, mentalnog i seksualnog zlostavljanja i zanemarivanja.

„Zato je, pred već postojeći mehanizam zaštite, opravdano uvođenje novih institucija oblika kao što je ombudsman za djecu RS kao nezavisne institucije koja štiti, prati i promoviše prava djeteta, a naročito da prati usklađenost zakona i drugih propisa u RS koji se odnose na zaštitu prava djeteta“, navodi se u saopštenju.