Независне новине: БАЊАЛУКА – Рајко Кузмановић, предсједник РС, на основу својих овлаштења упутио је Народној скупштини РС Приједлог закона о омбудсманима за дјецу, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу предсједника РС.„Све чешћи случајеви дискриминације, кривичних дијела и прекршаја који чине малољетници, као и све бројнији примјери у којима су малољетници жртве таквог понашања, упозорење је за све органе и институције и за друштво у цјелини да се коначно и одлучно суочи са свим овим облицима малољетничке деликвенције“ стоји у саопштењу.Како се наводи, посебно забрињавају све учесталије појаве насиља над дјецом у породици, школи, на улици и јавним објектима, те разни видови експлоатације дјеце, њиховог физичког, менталног и сексуалног злостављања и занемаривања.„Зато је, пред већ постојећи механизам заштите, оправдано увођење нових институција облика као што је омбудсман за дјецу РС као независне институције која штити, прати и промовише права дјетета, а нарочито да прати усклађеност закона и других прописа у РС који се односе на заштиту права дјетета“, наводи се у саопштењу.