Nezavisne novine: SARAJEVO – Od 27 institucija koje koriste novac iz budžeta Federacije BiH, čiji je prošlogodišnji rad analizirao Ured za reviziju institucija u FBiH, čak 24 su dobile uslovnu ocjenu.

Revizori su Vladi FBiH zamjerili što je funkcionerski dodatak na plate ministara (1.500 KM) počela isplaćivati prije nego je rebalansom budžeta obezbijeđen novac za te namjene. Vladi su zamjerili i da nije poštovala zakone o budžetu i o izvršenju budžeta, prvenstveno u stavci tekućih rezervi koje su potrošene u iznosu većem od planiranog. Revizori zamjeraju i nerješavanje dugova i potraživanja, kao i imovine ostale iza ugašenih Minsitarstva odbrane FBiH, Carinske uprave i Obavještajne službe, "što ima ozbiljne posljedice po budžet FBiH".

Prema pojedinačnim izvještajima, prošle godine u mnogim institucijama su dijeljene plate mimo pravilnika, što je povećalo trošenje novca iz budžeta. Revizori su utvrdili i nepoštivanje Zakona o javnim nabavkama, plaćanje usluga prije nego su izvršene, a zabilježili su i nezakonitosti kod kupovine goriva, opreme za prenos podataka, ugovora o djelu, refundiranja bolovanja, putnih troškova, ali i kod vanblagajničkog poslovanja.

Tako je u Domu naroda Parlamenta FBiH sporna isplata oko 115.000 KM za plate i dnevnice delegata, a oko 85.000 KM u Zastupničkom domu za službena putovanja i naknade stručnim saradnicima. U MUP FBiH na kraju godine su potraživali 1,18 miliona KM, ali i imali dugove od dva miliona KM, za koje revizori kažu da ih ne mogu potvrditi, jer nisu poštovani propisi. Utvrđeno je i da je Ministarstvo prometa i komunikacija svoju imovinu uvećalo za osam miliona KM, što su ulaganja u "BH Airlines", ali bez relevantne dokumentacije, te da su automobili u vrijednosti oko 100.000 KM i tehnička dokumentacija za gradnju marine u Neumu (koja je koštala oko 430.000 KM) nabavljeni bez zakonom propisane procedure. Uočeno je i da je Ministarstvo kulture i sporta tri miliona KM dodijelilo Direkciji za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru na osnovu odluke ministra, a bez programa utroška tog novca.

Jedinu pozitivnu ocjenu dobila je Zajednička služba Parlamenta FBiH.

Na novinarima da analiziraju izvještaje

U Uredu za reviziju u FBiH juče nisu željeli komentarisati svoje izvještaje, pa čak ni dati informaciju koliko je pozitivnih ili negativnih i da li se ponavljaju greške iz prošlih godina.

"Imaćemo konferenciju za novinare za deset dana, ne možemo naredne sedmice jer generalni revizor ide na put u Stokholm. Najbolje je da novinari sami polako pročitaju sve izvještaje i tamo će vidjeti, može se zaključiti kakva je čija ocjena", rekli su juče u Uredu.