Kvartalni izvještaj o napretku (praćenje provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH), Vijeće ministara usvojilo je 3. juna, čime je Izvještaj ozvaničen kao izvor informacija o ostvarenom progresu u reformi javne uprave u BiH.

Izvještaj je pripremio Ured koordinatora za refomu javne uprave u BiH i sadrži detaljne podatke o progresu u periodu 01. januar – 31. mart 2008. godine. Podaci su dobijeni korištenjem monitoring sistema koji je Ured razvio, a na osnovu informacija dobijenih od predstavnika svih upravnih nivoa, direktno uključenih u implementaciju mjera Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Prema tim podacima, ukupna implementacija Akcionog plana 1 do 31. marta 2008. godine iznosi 25,46%. U Izvještaju je dat detaljan pregled napretka po upravnim nivoima, reformskim oblastima, i indidvidualnim mjerama Akcionog plana 1. U narativnom dijelu izvještaja prikazano je i trenutno stanje u ovoj oblasti.

Kvartalni izještaj o napretku nastavak je Godišnjeg izvještaja o napretku za 2007. godinu, i predstavlja početak redovnog tromjesečnog izještavanja Vijeća ministara i javnosti o ostvarenom progresu. Zabilježeni napredak u odnosu na prethodni izvještaj djelimično je rezultat konkretnih aktivnosti, a djelimično dostavljanja podataka, zasnovanih na dokumentacionoj osnovi, od institucija uključenih u proces reforme javne uprave, a koji nisu bili dostavljeni u periodu pripremanja Godišnjeg izvještaja. Sa tog aspekta, Izvještaj pruža realnu sliku stanja u ovoj oblasti, zasnovanu na provjerljivim informacijama.

Izvještaj, zajedno sa pratećim ankesom – monitoring tabelom, javno je dostupan na web stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Izvještaj možete preuzeti ovdje , zajedno sa Aneksom: monitoring tabela realizacije mjera iz AP1