Kvartalno izvješće o napretku (praćenje provedbe Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH), Vijeće ministara usvojilo je 3. lipnja, čime je Izvješće ozvaničeno kao izvor informacija o ostvarenom progresu u reformi javne uprave u BiH.

Izvješće je pripremio Ured koordinatora za refomu javne uprave u BiH i sadrži detaljne podatke o progresu u periodu 01. siječanj – 31. ožujak 2008. godine. Podaci su dobijeni korištenjem monitoring sustava koji je Ured razvio, a na osnovu informacija dobijenih od predstavnika svih upravnih razina, direktno uključenih u provedbu mjera Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Prema tim podacima, ukupna implementacija Akcijskog plana 1 do 31. ožujka 2008. godine iznosi 25,46%. U Izvješću je dat detaljan pregled napretka po upravnim razinama, reformskim oblastima, i individualnim mjerama Akcijskog plana 1. U narativnom dijelu izvješća prikazano je i trenutno stanje u ovoj oblasti.

Kvartalno izvješćej o napretku nastavak je Godišnjeg izvješća o napretku za 2007. godinu, i predstavlja početak redovnog tromjesečnog izještavanja Vijeća ministara i javnosti o ostvarenom progresu. Zabilježeni napredak u odnosu na prethodno izvješće djelimično je rezultat konkretnih aktivnosti, a djelimično dostavljanja podataka, zasnovanih na dokumentacijskoj osnovi, od ustanova uključenih u proces reforme javne uprave, a koji nisu bili dostavljeni u periodu pripremanja Godišnjeg izvješća. Sa tog aspekta, Izvješće pruža realnu sliku stanja u ovoj oblasti, zasnovanu na provjerljivim informacijama.

Izvješće, zajedno sa pratećim ankesom – monitoring tabelom, javno je dostupan na web stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Možete ga preuzeti ovdje , zajedno sa Aneksom: monitoring tabela realizacije mjera iz AP1