Nezavisne novine: SARAJEVO – Iako je u budžetu FBiH za prva tri mjeseca ove godine prikupljeno oko 260 miliona KM, što je za 14 odsto više nego prošle godine u istom periodu, Federaciji BiH prijeti finansijski slom, upozorava ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda.

On pojašnjava da nedostaje novac i za osnovne potrebe i da budžetski korisnici upozoravaju da će im samo za plate do kraja godine nedostajati 60 miliona KM.

"Za prva tri mjeseca ove godine nismo odobrili niti jedan program utroška sredstava. Novac pristiže u skladu sa budžetskim planom, ali je najveći problem to što iz prošle godine nismo prenijeli planiranih 150 miliona KM. Zbog toga smo u aprilu imali manjak oko 18 miliona KM, a u maju je katastrofa", ističe Bevanda i najavljuje da Ministarstvo finansija naredne sedmice počinje rekonstrukciju budžeta FBiH. U ovom ministarstvu tvrde da je u aprilu i maju iz budžeta FBiH potrošeno oko 30 miliona KM više nego što je prikupljeno, iako niko od korisnika budžetskog novca ne troši više od plana.

Alija Behmen, bivši premijer FBiH i zamjenik predsjednika Komisije za fiskalnu politiku pri Parlamentu FBiH, vlasti kritikuje da ne vode računa o troškovima.

"Novac pristiže, ali su troškovi loše planirani i nema fiskalne održivosti", kaže Behmen.

U Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i Svjetskoj banci ne žele da komentarišu situaciju u vezi sa budžetom FBiH dok misija MMF-a ne napravi opsežnu analizu početkom juna.

Prema saopštenju iz Vlade FBiH, za prva tri mjeseca ove godine prikupljeno je oko 1,43 milijarde KM, ili 17 odsto više nego prošle godine. Od tog iznosa kantonima je pripalo 458 miliona, ili 13 odsto više nego 2007. godine, a opštinama 149 miliona KM, ili 32 odsto više. Istovremeno je za oko 19 odsto porastao i prihod fondova, pa je Zavod PIO/MIO FBiH dobio 290 miliona KM, Fond zdravstvenog osiguranja FBiH 205 miliona KM, a za osiguranje od nezaposlenosti je prikupljeno 27,5 miliona KM.