Nezavisne novine: BRISEL – Republika Srpska se pokazala kao dinamičniji, ekonomski zdraviji i reformski opredjeljeniji dio Bosne i Hercegovine, saglasni su učesnici razgovora na 4. ekonomskom dijalogu između BiH i evropske komisije.

"Dok je Banjaluka bila pohvaljena za svoju restriktivnu budžetsku politiku i smanjenje javne potrošnje i javnog duga, kao i za uspješan tok privatizacije, Federacija BiH i BiH su upozoreni da obrate pažnju na porast javne potrošnje", izjavio je jedan od učesnika razgovora.

Delegacija RS, predvođena ministrom finansija Aleksandrom Džombićem, predstavila je svojim partnerima u Briselu sve ostvarene ekonomske rezultate RS u prethodnoj godini s porukom: "Naša adresa je Evropa". Na prethodno ispostavljene zahtjeve EK za ispunjavanje zacrtanih ekonomskih parametara, finasijski tim RS davao je odgovore, tačku po tačku.

"RS može biti zadovoljna onim što je prezentovala u Briselu", kaže za "Nezavisne" ministar Džombić.

Prema Džombićevim riječima, tajna boljih rezultata RS u odnosu na FBiH nalazi se u bolje sprovedenoj privatizaciji i reformi direktnih i indirektnih poreza.

"Rezultati nisu isti u cijeloj BiH. RS ide brže u svim reformskim procesima u odnosu na ostatak BiH. Mi imamo kretanje javne potrošnje u BiH od 42 na 47 odsto BDP, a u RS pada sa 40 na 37 odsto BDP. To je zato što se vrlo restriktivno ponašamo i stvaramo preduslove za dalje reforme. Preko reforme direktnih poreza napravili smo dodatno fiskalno rasterećenje, isključujući poreze na najniže plate u RS. Iskoristili smo višak prihoda od uvođenja PDV-a, upotrebljavajući ga za izmirivanje unutrašnjeg duga RS i zato nam je dug pao sa 60 na 40 odsto. Naravno, tome je doprinio i rast BDP. To u Federaciji BiH nisu uradili", kaže Džombić.

"Također smo predstavili uspjeh u procesu giljotine propisa i definisali naredne korake u ovom pravcu, a sve s ciljem unapređenja ambijenta za domaće i strane investitore. Predstavili smo i budući model privrednih sudova u RS, koji po našem mišljenju treba da bude ključni u rješavanju privrednih sporova i stvaranju povoljnog privrednog ambijenta", izjavio je Džombić.

Evropska komisija je u narednom periodu stavila kao prioritete fiskalno jačanje, dalje obuzdavanje javne potrošnje, razvoj interne revizije i upravljanja javnim  sredstvima i smanjivanje administrativnih mjera za poslovanje kako bi privredni ambijent bio što privlačniji za investitore.

"Poslije ovih razgovora, može se reći da je RS odradila dobar posao", zaključio je Džombić.

FBiH u problemima

Postoje najave da će Federacija BiH biti u problemima i neizvjesno je da li će moći da izvršava svoje obaveze na bazi ostvarenih prihoda. To na kratke staze ne može stvarati posljedice za RS jer držimo stvar pod kontrolom, rekao je Aleksandar Džombić, ministar finansija RS.

Ali ako, kako Džombić objašnjava, dugoročno javna potrošnja u ostatku BiH ne bude smanjena, to bi moglo da ugrozi čitav fiskalni ambijent u BiH i da ugrozi stanje i u RS.