Nezavisne novine: SARAJEVO – Odluka Savjeta  ministara BiH o formiranju i isplatama naknada za rad u komisijama uskoro će biti promijenjena kako bi bili smanjeni troškovi iz budžeta po ovom osnovu, potvrđeno je u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Iako je ova odluka usvojena u septembru prošle godine, uz najave da će napraviti  milionske uštede u budžetu, u provedbi je bilo problema jer su skoro sve postojeće komisije tražile od resornog ministarstva da im isplate naknade za rad.

"Izmjenama odluke neće biti isplata za različite interresorne radne grupe, a zaposleni u ministarstvima koji budu imali veći obim poslova zbog angažmana u komisijama moći će dobiti stimulacije  u skladu sa zakonom", kazao je Ranko Šakota, pomoćnik ministra finasija.

Odluka koju je Savjet ministara usvojio u septembru zabranila je  isplate naknada za rad u komisijama od 1. jula 2007. godine, osim kada su angažovani eksperti. Međutim, u "Službenom glasniku BiH" objavljen je niz odluka o isplatama članovima komisija nakon donošenja ove odluke. U resornom  ministarstvu kazali su da su ove isplate u skladu sa odlukom, jer su komisije formirane prije 1. jula 2007. godine. Prema podacima objavljenim u "Službenom glasniku BiH", naknade za rad bile su od 300 do 777 KM, u zavisti o kojoj se komisiji radi.

Odlukom Savjeta ministara predviđeno je da mjesečna naknada za rad u komisijama može da iznosi maksimalno dvije prosječne mjesečne plate u BiH, odnosno 12 prosječnih mjesečnih plata godišnje.

"Većina komisija koje su tražile reimenovanje i nastavak isplata za rad nije dobila saglasnost Ministarstva finansija i trezora. Ova odluka je propisala da se isplate vrše nakon podnošenja izvještaja o radu, a da Savjet ministara odlučuje o visini naknade i da li će ona biti isplaćena", kazao je Šakota.

Prema revizorskim izvještajima, oko 1,5 miliona KM godišnje isplati se državnim službenicima za rad u komisijama.