Dnevni avaz: Bosna i Hercegovina mora hitno povećati institucionalne kapacitete kako bi, ne samo uspješno provela Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom kada bude potpisan, nego i nastavila put ka integraciji u EU.

Kadrovsko popunjavanje

Mnogo toga treba biti učinjeno u kadrovskom popunjavanju, logističkoj podršci i edukaciji državnih službenika, ali i cijele javnosti, upozorava u razgovoru za "Dnevni avaz" Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije BiH (DEI).

Već sada bi BiH morala udvostručiti broj uposlenih u DEI, koja ima ključnu koordinirajuću ulogu u procesu evropskih integracija, a mnogo toga bit će neophodno učiniti i u drugim državnim institucijama. Sav posao sada radi 60 ljudi, uključujući u taj broj i pripravnike. Prema usvojenoj sistematizaciji, neophodno je da imamo 108 uposlenih, ali ih ne možemo uposliti jer nema dovoljno kancelarijskog prostora. Ne bi imali gdje raditi – kaže Topčagić.

Posla će, prema njegovim riječima, na reformama i prilagođavanju evropskim standardima biti sve više i svako ministarstvo bi trebalo imati ne samo, kao do sada, jednu osobu zaduženu za to, nego tim ljudi koji na tome radi puno radno vrijeme. Ali, problem je što Vijeće ministara BiH to nije podržalo.

Mi smo predložili da se naprave jedinice u svim državnim ministarstvima i upravama gdje je potrebno, ali to u prvi mah nije prihvaćeno. Sada ćemo prijedlog modificirati i pokušati ponovo dati na usvajanje – navodi Topčagić.

Neophodne mjere

On upozorava da su takve mjere neophodne u ovoj fazi integracije BiH. Hrvatska je, primjerice, još 2003. godine imala više od stotinu ljudi direktno uposlenih u direkciji i nadležnom ministarstvu, kao i više od 100 stručnjaka na magistarskim studijima evropskih integracija u EU. Hrvatska sada pregovara o članstvu i ima više od 2.000 ljudi iz različitih institucija koji direktno rade na poslovima u vezi s pregovorima.

Mi sada imamo 40 ljudi na studijima, nešto se školuje i u BiH. Kada je riječ o edukaciji državnih službenika i uposlenih u upravama, nešto je urađeno na tom polju i to na osnovu tehničke pomoći EU. Hiljadu i dvjesto ljudi prošlo je seminare i obuke – dodaje Topčagić.

Međutim, upozorava da treba pojačati opću upućenost javnosti i stanovništva te mladih, predlažući da se obrazovanje o EU uvrsti u nastavne planove za osnovne škole.

Premalo prostora

Kad je u pitanju problem kancelarijskog prostora, Topčagić se nada da će to biti riješeno kada se useli zgrada Grčko – bosanskog prijateljstva na Trgu BiH u Sarajevu.

Sada se govori da ćemo dobiti jedan sprat, što je dovoljno samo za 50 ljudi. Dakle, nedovoljno za kapacitet kojim bi Direkcija trebala raditi – pojašnjava Topčagić.