SAN: Uvodnim obraćanjem Beriza Belkića, zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i ambasadora Italije u BiH Aleksandra Falavolte, jučer je u Sarajevu počeo seminar za parlamentarce u okviru realizacije Projekta IPALMO.

Cilj ovog projekta je modernizacija i demokratizacija parlamenata u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu.

Tokom prvog dana učesnici su diskutovali o procesu demokratizacije u Evropi i ulozi parlamentarnih  skupština, kao i o normativnoj i zakonodavnoj funkciji parlamenta.

Kroz predavanja eminentnih predavača, univerzitetskih profesora i parlamentarnih zvaničnika iz Italije kao i eksperata iz Bosne i Hercegovine, predviđeno je da se naglasi uloga državnog parlamenta u procesu modernizacije i demokratizacije kao i značaj razvijanja transparentnosti

njegovog rada.

Na seminaru koji će trajati još tri dana, sesije će bit posvećene odgovornosti vlade prema parlamentu, procesu stabilizacije i pridruživanja BiH EU, organizacionoj i administrativnoj autonomiji parlamenta, kao i parlamentarnim obraćanjima javnosti.

Inače, projekt IPALMO organizovan je  u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Italije i Generalnom direkcijom za evropske integracije.