Nezavisne novine: SARAJEVO – U posljednja tri saziva Savjeta ministara BiH plate su povećane samo ministrima, zamjenicima i rukovodećim državnim službenicima, dok ostali zaposleni nisu imali slične privilegije.

Prema podacima Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, plate su značajno povećane u decembru 2002. godine na odlasku vladajuće alijanse i to samo za ministre, zamjenike i sekretare.

Prema odluci Savjeta ministara od 9. decembra 2002. godine, koeficijent plate predsjedavajućeg povećan je sa šest na 8,70, dok je koeficijent za platu ministra povećan sa 5,70 na 8,50, a zamjenicima ministara koeficijent je povećan sa 5,40 na 8,40. Interesantno, rukovodećim službenicima koje imenuje Savjet ministara koeficijent nije povećan, a blagi porast plata bio je kod šefova službi, maksimlano sa 3,80 na 4,20.

Ovaj nesrazmjer postojao je i prije donošenja ove odluke, jer je Savjet ministara od 1. juna 2001. godine odobrio ministrima i zamjenicima dodatnu isplatu po 800 KM svakog mjeseca, što je tretirano kao poseban dio neto plate.

Prije odluke iz 2002. godine, plata predsjedavajućeg bila je 1.295 KM bez minulog rada, dok su ministri imali plate od 1.250 KM, a zamjenici 1.220 KM. Osnovica za platu je 240 KM, što se množi sa koeficijentom, uz 0,5 posto za svaku godinu radnog staža i topli obrok.

Anto Domazet, bivši ministar finansija i trezora BiH, juče je rekao da je na službenom putu, te nije bio u prilici da pojasni zašto su na odlasku alijanse ovako drastično uvećane plate ministrima i zamjenicima, te ima li to veze s tadašnjom odlukom o isplatama plata bivšim funkcionerima u narednih šest mjeseci.

Od odluke iz decembra 2002. godine plate nisu povećane. Novim zakonom kojim je predviđeno da će koeficijent rasti predsjedavajućem i njegovim zamjenicima, dok za ministre ostaju isti, a za zamjenike se smanjuju. Povećanja plata mogu očekivati članovi Predsjedništva i poslanici, a platni razredi za državne službenike predviđaju uglavnom niže koeficijente.

Terzić "pazio" rukovodeće službenike

Bivši saziv Savjeta ministara BiH, kojim je predsjedavao Adnan Terzić, donio je sedam odluka o povećanju plata rukovodećim državnim službenicima, te savjetnicima funkcionera. Koeficijent za plate povećan je sekretarima sa posebnim zadatakom, pravobraniocima i njihovim zamjenicima, članovima Odbora za žalbe, zamjenicima direktora Agencije za statistiku BiH, te direktoru Službe za zajedničke poslove i njegovim zamjenicima, kao i direktoru Direkcije za evropske integracije. Njihovi koeficijenti sa 4,80 podignuti su na 5,50 do 7,50.

Akcija Foruma mladih SDP BiH

Forum mladih (FOM) SDP BiH pokrenuo je kampanju protiv donošenja zakona o platama u institucijama BiH, prvenstveno zbog neprimjereno visokih plata predviđenih za poslanike. Kemal Beganović, predsjednik FOM SDP-a, kaže da su analize radili na osnovu Prijedloga zakona i trenutnog stanja, a ne na osnovu prethodnih odluka o povećanjima plata.

"Poslanici bi trebalo da imaju plate u rangu ministara, a svi bi morali voditi računa o armiji nezaposlenih u BiH. Napravili smo analizu stanja u regionu i omjeru plata kod njih. Nismo analizirali plate državnih službenika", kazao je Beganović.