Dnevni avaz: Prema novoj Uredbi  za utvrđivanje osnovica plaće, platnih razreda i koeficijenta činova za policijske službenike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koju je Vlada donijela na sjednici 28 marta i koja će se uskoro naći pred poslanicima, plaće policajaca i nekvalificiranih radnika, poput čistačica, skoro su izjednačene!

Plaća pomoćnog radnika viša je za 36 posto i iznosit će 492 KM, a policajca za samo 16 KM viša i iznosit će tek 508 maraka. Referent u administraciji, KV radnik, primat će 575 KM, a stariji policajac 529.

Viši referent u administraciji sa srednjom, viši samostalni referent s višom i viši stručni saradnik s visokom stručnom spremom imat će plaće od 609, 714 i 903 KM, dok će policijski narednik, stariji narednik i mlađi inspektor, s istim kvalifikacijama, primati 555, 576 i 660 maraka.

Plaća šefa unutrašnje organizacione jedinice u administraciji porast će 46 posto i iznosit će 1.261 KM, iako je nadređen samo za nekoliko ljudi. S druge strane, plaća glavnog inspektora (načelnici policijskih uprava), koji zapovijeda i do 500 ljudi, iznosit će 1.093 KM, policijskog inspektora 794, višeg inspektora 899, a samostalnog inspektora 1.004 marke.

Predsjednik Sindikata policije MUP-a HNK Huso Mehremić za  „Avaz“  kaže da su policajci time ograničeni i navodi da time postaju servis administraciji. Ne isključuje ni mogućnost da izađu na proteste.

"Pitamo se kako u ovakvim okolnostima očekivati da policija radi svoj posao. Kako da policajac uskoči u masu huligana koji divljaju kada treba razmišljati o porodici" rekao je Mehremić, koji je od Vlade HNK zatražio ukidanje uredbe.