Nezavisne novine: SARAJEVO – Država BiH dobit će imovinu koja je potrebna državnim institucijama za normalno funkcioniranje, te imovinu BiH u inozemstvu, dok će ostatak pripasti entitetima, potvrdio je juče Zvonimir Kutleša, predsjedavajući Komisije za državnu imovinu BiH.

"Pronašli smo kompromisno rješenje između zahtjeva da sva imovina pripadne državi, odnosno da entiteti budu vlasnici cjelokupne imovine, te da dio daju državi na korištenje. Odlučili smo da nakon popisa ukupne državne imovine prvo država sebi uzme ono što je potrebno njenim insitucijama za normalno funkcioniranje. Ostatak će pripasti entitetima", istakao je Kutleša.

Komisija za državnu imovinu u naredna tri mjeseca trebalo bi da predloži zakon o raspodjeli državne imovine. Kutleša pojašnjava da će prije podjele cjelokupna imovina biti popisana. Nakon što posebna komisija završi evidentiranje imovine u zemlji i inozemstvu, uslijediće proces raspodjele.

"Tada bi Vijeće ministara trebalo uzeti imovinu potrebnu za državne institucije, što uključuje i Graničnu policiju, Državnu agenciju za istrage i zaštitu, te sve ostale urede, agencije i službe. Ostatak imovine će podijeliti entiteti. Svakom će entitetu pripasti imovina koja je na njegovoj teritoriji. Entiteti će moći imovinu koja im pripadne prenijeti na niže nivoe vlasti, odnosno kantone, gradove ili općine", pojasnio je Kutleša.

Prema trenutnom nacrtu zakona o državnoj imovinu, državi će pripasti i sva imovina koja je van granica BiH. Kutleša kaže da će sva diplomatska predstavništva koja je BiH dobila sukcesijom imovine SFRJ biti državno vlasništvo. Osim ambasada i konzulata, država će biti vlasnik i odmarališta, stanova, kuća i poslovnih prostora.