Nezavisne novine: SARAJEVO – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je jučer Zakon o upotrebi i zaštiti naziva BiH kojim se definišu kriterijumi i olakšava postupak odobravanja upotrebe imena BiH pravnim licima.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, koji je razmatran u prvom čitanju, nije dobio podršku delegata. Predloženim izmjenama predviđeno je da, u izuzetnim slučajevima, osposobljavanje kandidata u periodu ne dužem od četiri godine od stupanja na snagu ovog zakona, uz lica sa visokom stručnom spremom, mogu obavljati i lica sa višom stručnom spremom ako imaju najmanje pet godina radnog iskustva na ovim poslovima.

Prema riječima srpskog delegata Dušanke Majkić, s obzirom na stanje u saobraćaju potrebno je unaprijediti obuku kandidata za vozače.

Usvojen je odluka Predsjedništva BiH o utvrđivanju kandidata za generalne položaje u oružanim snagama BiH, a Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju više sporazuma koje je zaključila BiH.

Delegati su usvojili principe Prijedloga okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, te prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, o kojem će, na osnovu zaključaka oba parlamentarna doma, biti održana javna rasprava.