Nezavisne novine: SARAJEVO – Opštine i gradovi su razvlašćene kuće jer im postojeći zakoni o lokalnoj samoupravi onemogućavaju da građanima obezbijede sva prava koja se ostvaruju na lokalnom nivou.

Ovo je jučer rečeno na promociji Prijedloga zakona o lokalnoj samoupravi, koji je izgradio Građanski forum iz Tuzle.

Ovim prijedlogom, koji prate i tri amandmana na Ustav BiH, lokalne vlasti dobijaju mogućnost da se prekogranično povezuju i formiraju interese zajednica po određenim projektima, te onemogućava oduzimanje ingerencija.

"Mora se znati šta su čije pare, a ne da se desi kao sada u Mostaru da i opštine i kanton ista sredstva planiraju u svoj budžet", kazao je Vehid Šehić iz Građanskog foruma.

Iz opština, takođe, upozoravaju da se osjećaju potpuno razvlašteni.

"U RS je, na primjer, ukinuto pravo da se opštine izjasne o koncesijama i sad ko god hoće u Banjaluci može uprijeti prstom u bilo koju šumu ili nalazište šljunka i dobiti koncesiju. Isto je i sa gradnjom hidroelektrane u Gacku", pojašnjava Nikola Sekulović iz Opštinskog vijeća Trebinja.

Mirko Pejanović iz Srpskog građanskog vijeća i profesor na Fakultetu političkih nauka podsjeća da se opštine u BIH ne mogu kreditno zaduživati za kapitalne projekte, a da neke na većem dijelu nemaju struju ili vodu, ali ni škole i ambulante.

"Opštine sada ne mogu trošiti novac viših nivoa vlasti" kaže Pejanović.

Šehić ističe da se ne smije dozvoliti da se BiH metropolizira ili da postoje regije kao što je istočna Hercegovina, koja čini četvrtinu države, a ima 180.000 stanovnika.

Obavezu usvajanja zakona o lokalnoj samoupravi BiH je preuzela ulaskom u Vijeće Evrope i potpisivanjem Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Ovaj prijedlog parlamentu BiH će dostaviti zastupnik SDP-a Selim Bešlagić.