Dnevni avaz: Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon o principima lokalne samouprave, jer to proizlazi iz člana 2. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, gdje jasno stoji da će principi lokalne samouprave biti utvrđeni zakonodavstvom zemlje potpisnice i gdje je to moguće ustavom, izjavio je jučer na pressu Vahid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle.

U Sarajevu su predstavljeni nacrt zakona o principima lokalne samouprave u BiH i prijedlog amandmana na Ustav BiH iz ove oblasti, koji su rezultat sedam javnih debata u bh. gradovima.