Nezavisne novine: SARAJEVO – Centralna izborna komisija (CIK) BiH uradiće reviziju svih dosadašnjih odluka u vezi sa sukobom interesa imenovanih i izabranih funkcionera u BiH.

Potvrdio je ovo juče Suad Arnautović, predsjednik CIK-a BiH, te dodao da će biti provjereno i zašto u nekim slučajevima odluke nisu donesene, a postojala je sumnja da postoji sukob interesa.

"Ima tu zvučnih imena za koje istraga nikada nije pokrenuta. Provjerićemo u službama CIK-a da li im je neko dao pismeni ili usmeni nalog za to", kazao je Arnautović.

Podsjetio je da je CIK u februaru ove godine stavila van snage uputstvo o primjeni Zakona o sukobu interesa BiH, po kome se radilo od juna 2003. godine. Arnautović je potvrdio da su Ustavnom sudu BiH podnesene najmanje dvije apelacije po ranijim odlukama CIK-a o sukobu interesa.

"Radi se o apelacijama jednog opštinskog odbornika i jednog entitetskog poslanika", kaže on i dodaje da je u ovim slučajevima Sud BiH potvrdio odluke CIK-a.

Arnautović podsjeća da entitetski parlamenti ni nakon pet godina nisu ispoštovali odredbe Zakona o sukobu interesa BiH, koji je propisao da se u roku od 60 dana donesu zakoni na nivou entiteta. Ističe da je to jedan od razloga što je CIK na osnovu uputstva radila provjeru sukoba interesa za funkcionere s nižih nivoa vlasti.

"CIK je procijenila da je sada najbolji trenutak da se skrene pažnja na ovo pitanje, jer su u parlamentarnoj proceduri izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa", kazao je Arnautović i dodao da su uputstvo htjeli staviti van snage još u maju prošle godine, ali su iz međunarodne zajednice zatražili da se to prolongira.

Safet Softić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kazao je juče da je iznenađen odlukom CIK-a da stavi uputstvo van snage i time dovede u pitanje sve svoje odluke.

"Ne želim da pravdam entitetske parlamente, ali kada ukinu uputstvo jer nije u skladu sa zakonom, onda ostaje pitanje na osnovu čega su ljudi sankcionisani", kazao je Softić.

U NS RS su kazali da još nisu usvojili plan rada, te nije potvrđeno kada će ovaj zakon biti na dnevnom redu.

Kazne prijete u rasponu od četiri godine

Suad Arnautović poručio je izabranim i imenovanim zvaničnicima na nižim nivoima vlasti da dobro razmisle preuzimaju li funkcije dok su u sukobu interesa, "jer mogu biti procesuirani i retroaktivno u naredne četiri godine".

"Od 4. februara 2008. godine, kada je uputstvo stavljeno van snage, do 4. februara 2012. godine je period do kada se može procesuirati sukob interesa. U tom periodu nema zastare. Tako da je sasvim irelevantno ko će to procesuirati, da li CIK ili neki drugi organ, koji će ovlastiti parlament BiH ili entiteta", kazao je Arnautović.