Na sjednici Upravnog odbora fonda za reformu javne uprave, održanoj 08.02.2008. godine usvojen je Poslovnik o radu upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave.

Pozitivno izjašnjavanje svih članova Upravnog odbora na sjednici o prijedlogu Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održanoj u Sarajevu označilo je i zvaničan početak funkcionisanja Fonda, u iznosu od 4,5 miliona eura, koje je zajednica donatora namijenila za podršku reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Sredstva fonda sada su na raspolaganju za finansiranje projekata iz oblasti reforme javne uprave identificiranih Akcionim planom 1 Strategije reforme javne uprave.. U skladu sa tim, na sjednici su članovi Upravnog odbora glasali i o dva projektna prijedloga koje je pripremio Ured koordinatora.

Projekti su iz oblasti Institucionalne komunikacije, odnose se na aktivnosti IK 8, IK 12 i IK 14 Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, odnosno na obuku službenika, direktnu komunikaciju s javnošću i direktnu komunikaciju s građanima. Projekti „Uspostava mreže info polica“ i „Obuka državnih službenika za informisanje“ već su ranije podržali svi upravni nivoi, kao i članovi Nadzornog tima za oblast Institucionalne komunikacije. Implementacija ovih projekata predviđena je za sve nivoe vlasti, i kroz njih bi trebali biti unaprijeđeni kapaciteti centralnih jedinica za odnose s javnoću na nivou BiH, RS, FBiH i Brčko distrikta BiH, te uspostavljeni mehanizmi interne, međusobne i komunikacije sa javnošću, a sve s ciljem uvođenja koncepta institucionalne komunikacije u rad institucija.


        Foto galerija            

Oba projektna prijedloga Upravni odbor je jednoglasno usvojio i predviđeno je da će već na narednoj sjednici biti razmatrani i projektni zadaci, odnosno konkretni projekti, čime bi se stvorili uvjeti za njihovo finansiranje iz Fonda. Implementacija projekata planirana je odmah po usvajanju projektnih zadataka na Upravnom odboru fonda.

Usvajanje Poslovnika o radu je od izuzetne važnosti jer tim činom Fond za reformu javne uprave postaje operativan i njegova sredstva raspoloživa za korištenje. Dato je zeleno svjetlo projektima posredstvom kojih će biti implementirane mjere iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Ovdje možete preuzeti i pogledati dokument ''Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave''