20. februara 2008. godine u Sarajevu održati će se plenarni sastanak RPM-a (Reform Process Monitoring), na kojem će, između ostalog, učestvovati i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Jedna od tačaka dnevnog reda sastanka je i reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini, i progres ostvaren na tom polju u drugoj polovini 2007. godine. Predviđeno je da će se o reformi javne uprave raspravljati u drugom bloku sastanka.

Plenarni sastanak će se održati u Zgradi institucija BiH, sa početkom u 08.30 sati, i predviđenim trajanjem do 17.30 sati.