20. фебруара 2008. године у Сарајеву одржаће се пленарни састанак RPM – а (Reform Process Monitoring), на којем ће, између осталог, учествовати и представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Једна од тачака дневног реда састанка је и реформа јавне управе у Босни и Херцеговини, и прогрес остварен на том пољу у другој половини 2007. године. Предвиђено је да ће се о реформи јавне управе расправљати у другом блоку састанка.

Пленарни састанак одржаће се у Згради институција БиХ, са почетком у 08.30 часова, и предвиђеним трајањем до 17.30 часова.