Nezavisne novine: SARAJEVO – Vijeće ministara BiH ubrzo će razmatrati Nacrt zakona o fiskalnom vijeću BiH, potvrdio je Aleksandar Obradović, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara Nikole Špirića.

Usaglašavanje državnih i entitetskih vlasti o osnivanju fiskalnog vijeća traje više od dvije godine.

“U toku su određene aktivnosti u vezi s utvrđivanjem usaglašenog Nacrta zakona o fiskalnom vijeću. Vjerujem da će vrlo brzo biti na dnevnom redu Savjeta ministara“, rekao je Obradović.

Zadatak vijeća usklađivanje fiskalne poklitike

Fisikalno vijeće BiH je tijelo u kojem bi trebalo da djeluju entitetski i državni premijeri i mninistri finansija.

Zadatak mu je da usklađuje fiskalne politike na svim nivoima vlasti, kako se ne bi dešavalo da različiti nivoi vlasti izdvajaju novac za iste namjene, dok neke potrebe ostaju nepokrivene. Zakon o fiskalnom vijeću jedan ja od prioritenih zadataka BiH na putu ka EU.

Entitetske vlade prije nekoliko mjeseci poslale su svoje prijedloge zakona o fiskalnom vijeću, koje će imati koordinacijsku ulogu u kreiranju budžeta u BiH. Zvanični predlagač ovog zakona bit će Predsjedništvo BiH.

„Nacrt zakona o fiskalnom vijeću razmatrao je Odbor za ekonomska pitanja Vijeća ministara. Zaključeno je da su potrebne manje popravke formalno – pravne prirode. Dakle, mislim da smo veoma blizu dogovora o ovom zakonu. Mislim da će biti na dnevnom redu Vijeća ministara BiH odmah nakon potvrde imenovanja ministara i njihovih zamjenika“, kazali su u Vijeću ministara.

Dragan Vrankić, ministar finansija i trezora BiH u ostavci, potvrdio je da su državne i entitetske vlasti skoro u potpunosti usaglasile Nacrt zakona o fiskalnom vijeću BiH.

„Nema suštinskih razmimoilaženja. Fiskalno vijeće trebali smo osnovati davno i zato očekujem da zakon bude razmatran i usvojen čim prije“, rekao je Vrankić.