Nezavisne novine: SARAJEVO – Povezivanje sekretarijata Savjeta ministara BiH, Vlada RS, FBiH i Brčko distrikta zbog što bolje razmjene informacija jedan je od projekata u okviru reforme javne uprave, čije je sprovođenje u toku.

Ovo je juče "Nezavisnim" potvrdila koordinator za reformu javne uprave u BiH Nevenka Savić, istakavši da je ova reforma jedna od ključnih uslova za dalji put BiH prema EU.

"Do sada niko nije znao šta radi drugi, tako da je ovo veliki pomak. Predviđeno je da sekretarijati razmjenjuju informacije o dnevnim redovima i zaključcima na redovnoj osnovi. Protokom informacija biće omogućen efikasniji rad i donošenje boljih zakonskih rješenja", ističe Savićeva i ističe kako je dogovoreno da sekretari vlada potpišu i dokument kojim će biti definisani vidovi saradnje.

U okviru ove reforme u toku je i sprovođenje projekta upravljanja ljudskim potencijalima, kojim će biti unaprijeđene procedure pri zapošljavanju.

Do sada niko nije znao šta radi drugi, tako da je ovo veliki pomak, kazala Savićeva

"Planirano je da prilikom selekcije i odabira kadra na svim nivoima vlasti budu isti standardi, da se daje bolji i detaljniji opis poslova i slično", kaže Savićeva. Ona je navela da se jačanjem državnih institucija osjeti nedostatak službenika, te da mjere iz akcionog plana predviđaju mobilnost zaposlenih, odnosno prelazak s jednog nivoa vlasti na drugi.

"Za ocjenu rada na ovoj reformi je najrelevantnije što je Evropska komisija u nedavnom izvještaju konstatovala da je učinjen očigledan napredak", naglašava Savićeva.

Obuka državnih službenika po jedinstvenim standardima

Prema riječima Savićeve, pri kraju je izrada studije izvodljivosti u vezi sa uspostavljanjem instituta za javnu upravu.
"To je mjera predviđena akcionim planom za ovu reformu. UNDP ispituje mogućnost i potrebu za uspostavljanjem ovog isntituta, koji bi vršio obuku državnih službenika po jedinstvenim programima", rekla je Savićeva.

 

BiH je u decembru parafirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a reforma javne uprave označena je kao jedan o prioriteta za potpisivanje ovog sporazuma. U tom smislu, kako je navela Savićeva, potrebno je nastaviti provoditi aktivnosti iz akcionog plana.

"Svi bismo željeli da reforma ide brže, ali kod nas procedure i koordinacija uzimaju dosta vremena", ističe Savićeva.

Ona je potvrdila da su vlade RS i FBiH imenovale po jednog službenika za saradnju, s ciljem unapređenja rada.