Njemačka – funkcionalna država složenog uređenja

Rukovodstvo i stručni savjetnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave učestvovali su u studijskom putovanju u Berlin od 16. do 20. decembra 2007. godine, kojeg je organizovao Tim tehničke pomoći Uredu. Program studijskog putovanja obuhvatio je niz posjeta zakonodavnim i izvršnim organima Njemačke, na saveznom i pokrajinskom nivou.

Vrlo zanimljive i informativne bile su prezentacije rada Savezne skupštine (Bundestag) i Doma Federacije (Bundesrat) Njemačke posredstvom kojih je predočen sistem odlučivanja i usvajanja zakona u zemlji sa federalnim uređenjem. Koncentracija apsolutne vlasti u jednom organu je ovim sistemom izbjegnuta, a sjednicama saveznih zakonodavnih organa Njemačke mogu prisustvovati i građani.

Posjetom upravi pokrajine Brandenburg i predstavništvu pokrajine Bavarska u Berlinu, učesnici studijskog putovanja upoznati su sa sistemom raspodjele nadležnosti između Federacije i 16 saveznih država i načinima saradnje pomenutih nivoa uprave. Njemačka trenutno provodi reformu federacije, a mnoga praktična iskustva i izazovi s kojima je suočena primjenjivi su i na BiH.

Obzirom da je javna uprava u njegovoj nadležnosti, nezaobilazna je bila i posjeta državnom Ministarstvu unutrašnjih poslova, a zatim i Uredu njemačke kancelarke Angele Merkel. Sve posjete pokazale su da Njemačka uprkos složenom federalnom uređenju ima dobro isplaniran i efikasan sistem javne uprave, koji neprekidno unapređuje. Ljubazni domaćini kompetentno su odgovarali na pitanja delegacije iz BiH, koju su, osim uposlenika Ureda činili i generalni sekretar Vijeća ministara BiH, sekretar Vlade Republike Srpske, koordinator u Vladi Brčko distrikta BiH, te članovi Tima tehničke pomoći Uredu.

Intenzivan program posjeta ostavio je i dio vremena za obilazak znamenitosti ovog tri i po milionskog grada s bogatom i burnom istorijom.