S ciljem promocije reforme javne uprave u BiH, kao i svojih aktivnosti, Ured koordinatora za reformu javne uprave organizovao je medijsku promociju redizajniranog web sajta.

Promocija je održana 20. novembra 2007. godine u kino dvorani Obala Meeting point, u prisustvu predstavnika institucija BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH, Delegacije Evropske komisije u BiH, OHR-a, OSCE-a, nevladinih organizacija i medija.

U uvodnom obraćanju, gđa. Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave u BiH informisala je prisutne o aktivnostima Ureda na promociji reforme i projektu koji je rezultirao redizajniranom web stranicom. Gdin Andrew McBride je pozdravio prisutne u ime finansijera projekta – Međunarodnog odjela za razvoj Vlade Velike Britanije (DfID) i Nacionalne škole za upravu (NSG). On je izrazio očekivanje da će nova web stranica povećati vidljivost reforme javne uprave i rezultata Ureda koordinatora. Zadovoljstvo saradnjom i krajnjim rezultatom projekta redizajna istakla je i Jagoda Matrak, izvršna direktorica firme PRIME Communications iz Banja Luke, izvršioca projekta.

Foto galerija

Redizajnirani web sajt Ureda namijenjen je svima, kako partnerima u implementaciji reforme, tako i široj javnosti. U kreiranju sadržaja i razvoju dizajna, otišlo se korak dalje od korisničkog sajta koji prezentuje samo rad institucije, već je na njemu pokrenut i sistem za razmjenu podataka. Web sajt Ureda Koordinatora nudi mogućnost elektronske komunikacije sa državnim službenicima/partnerima uključenim u reformu javne uprave, u smislu preuzimanja radnih materijala u elektronskom obliku.

www.parco.gov.ba jedan je od svega 20 web sajtova državnih institucija koje imaju popunjen sadržaj na svim jezicima i pismima konstitutivnih naroda u BiH, kao i na engleskom jeziku.

Ono što sajt Ureda koordinatora za reformu javne uprave razlikuje od većine ostalih sajtova državnih institucija je i činjenica da uposlenici Ureda vrše administriranje sajta i to čine svakodnevno. Zajedno sa savremenim grafičkim i dizajnerskim rješenjima, te olakšanom navigacijom i sveobuhvatnom bazom informacija iz svih oblasti reforme javne uprave u BiH, web sajt korisnicima pored standardnih opcija nudi i sljedeće sadržaje:

  • bazu projekata iz oblasti reforme javne uprave
  • kalendar najava značajnih događaja
  • strateške dokumente
  • propise iz svih reformskih oblasti
  • Power point prezentacije
  • linkove ka donatorima i partnerima u reformi
  • informacije o reformi javne uprave u kontekstu EU integracija
  • tendere i konkurse…

Cilj je da sadržajem sajta na jednom mjestu pruže sve informacije o reformi javne uprave, a načinjene izmjene motivišu organe uprave koji još nemaju web sajt ili ga redizajniraju da otvoreno komuniciraju s javnošću.