Fotografije sa seminara o početku implementacije Akcionog plana 1 Strategije RJU u oblasti informacionih tehnologija (IT) koji je organizovao Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Seminar je održan 12.04.2007. godine u poslovnom centru Unitic u Sarajevu i okupio je stručnjake u ovoj oblasti sa svih nivoa vlasti u BiH.