Potpisani Memorandum o razumijevanju i Zajednička platforma o principima i načinu provođenja Akcionog plana 1

Premijeri Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, gradonačelnik Brčko distrikta, ministar finansija BiH, ambasadori zemalja donatora Velike Britanije, Holandije i Švedske, te šef delegacije Europske komisije u BiH potpisali su 12. jula u Sarajevu Memorandum o uspostavi Fonda za reformu javne uprave.

Ovim su ispunjeni i formalni preduslovi za ulaganje 4,5 miliona eura donatorskih sredstava u Fond iz kojeg će biti finansirani projekti s ciljem realizacije mjera Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave.

"Nadam se da ćemo postići cilj da imamo modernu, transparentnu i troškovno efikasnu javnu upravu koja će biti stub reformi na našem putu ka evroatlanskim integracijama"

Šef delegacije Europske komisije u BiH, Dimitris Kurkulas naglasio je da će Fondom upravljati Ured koordinatora za reformu javne uprave, ističući ujedno i vidljiv napredak u ovoj reformi ostvaren od maja 2007, kada je za koordinatora imenovana Nevenka Savić.

Premijeri i gradonačelnik Brčko distrikta potpisali su i Zajedničku platformu o principima i načinu provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koja osigurava političke i operativne uslove za provođenje ove reforme.

"Nadam se da ćemo postići cilj da imamo modernu, transparentnu i troškovno efikasnu javnu upravu koja će biti stub reformi na našem putu ka evroatlanskim integracijama", ocijenio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić nakon potpisivanja dokumenata.

Ceremoniji je prisustvovao i visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. Reformu javne uprave ocijenio je kao sistemski pokušaj za poboljšanje funkcionalnosti i profesionalnosti javne uprave na svim nivoima, s ciljem povećanja demokratske odgovornosti i poboljšanja usluga koje javna uprava pruža građanima.