Potpisani Memorandum o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave i Zajednička platforma o principima i načinu provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Premijeri Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, gradonačelnik Brčko distrikta, ministar finansija BiH, ambasadori zemalja donatora Velike Britanije, Nizozemske i Švedske, te šef delegacije Europske komisije u BiH potpisali su 12. srpnja u Sarajevu Memorandum o uspostavi Fonda za reformu javne uprave.

Ovim su ispunjeni i formalni preduslovi za ulaganje 4,5 milijuna eura donatorskih sredstava u Fond iz kojeg će biti finansirani projekti s ciljem realizacije mjera Akcijskog Plana 1 Strategije reforme javne uprave.

"Nadam se da ćemo postići cilj da imamo modernu, razvidnu i troškovno efikasnu javnu upravu koja će biti stub reformi na našem putu ka euroatlanskim integracijama"

Šef delegacije Europske komisije u BiH, Dimitris Kurkulas naglasio je da će Fondom upravljati Ured koordinatora za reformu javne uprave, ističući ujedno i vidljiv napredak u ovoj reformi ostvaren od svibnja 2007, kada je za koordinatora imenovana Nevenka Savić.

Premijeri i gradonačelnik Brčko distrikta potpisali su i Zajedničku platformu o principima i načinu provođenja Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koja osigurava političke i operativne uvjete za sprovođenje ove reforme.

"Nadam se da ćemo postići cilj da imamo modernu, razvidnu i troškovno efikasnu javnu upravu koja će biti stub reformi na našem putu ka euroatlanskim integracijama", ocijenio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić nakon potpisivanja dokumenata.

Ceremoniji je prisustvovao i visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. Reformu javne uprave ocijenio je kao sistemski pokušaj za poboljšanje funkcionalnosti i profesionalnosti javne uprave na svim razinama, s ciljem povećanja demokratske odgovornosti i poboljšanja usluga koje javna uprava pruža građanima.