Govor Dimitrisa Kurkulas, šefa Delegacije Europske komisije u BiH, prilikom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i Zajedničke platforme.

Poštovane ekselencije, drage kolege, dame i gospodo. Čast mi je i zadovoljstvo, u ime Europske komisije, da vam poželim dobrodošlicu na ovaj važan događaj. Htio bih reći nekoliko riječi u ime svih donatora Fonda za refromu javne uprave. Dakle, pored Europske unije, Vlade naših zemalja članica, Holandije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva uložile su značajna sredstva u Fond.

Kao što znate, rad na reformi javne uprave veoma je važan za BIH i njenu budućnost u Europskoj uniji. Napredak BiH u harmonizaciji i jačanje javne uprave u cijeloj BiH jedan je od uslova koje je je EU postavila za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i predstavlja preduslov za veliki iskorak Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja EU.

Efektivna i sistematična implementacija Strategije reforme javne uprave ne samo da će približiti BiH Europskoj uniji, nego će i pomoći da se javna uprava usmjeri prema svojim korisnicima i pruži bolje usluge za novac poreznih obveznika. Ukratko: imat će direktni i pozitivni utjecaj na život građana.

Ukoliko se ne poduzmu neophodne mjere – koje se navedene u PAR Strategiji i Akcionom planu – da se zajednički poboljša efikasnist i odgovornost uprave na svakom od nivoa vlasti, process harmonizacije više od 100.000 stranica Zakona i propisa EU bit će neizvodljiv zadatak.

Pored toga, bez pojednostavljenja i jačanja sistema suradnje i koordinacije između svih nivoa vlasti u BiH, provedba zakona u cijeloj zemlji bit će "nemoguća misija".

U isto vrijeme prošle godine, Premijeri države i entiteta, te gradonačelnik Brčko Distrikta, obavezali su se na provedbu Strategije reforme javne uprave. I zadovoljan sam što je ova Startegija usvojena na svim vladama.

Međutim, dokaz uspjeha bit će tek njena provedba. Tokom prve polovice ove godine, u nekoliko smo navrata izrazili našu zabrinutost zbog toga što se još nije započelo sa sistematičnom provedbom, te zbog toga što smo primjetili i nazadak u nekim pitanjima.

Od imenovanja gospođe Savic za državnog koordinatora za reformu javne uprave u maju ove godine, evidentiran je napredak u poboljšanju reforme javne uprave

U tom kontekstu, mi donatori smo sretni što ćemo obezbjediti sredstva za budući napredak.

Putem ovog Memoranduma obavezali smo se na finansijsku podršku implementaciji Strategije reforme javne uprave.

EU i vlade Holandije, Svedske i Ujedinjenog Kraljevstva su također uložile dodatna sredstva koko bismo osnovali PAR Fond. Ovaj fond ima na raspolaganju inicijalna sredstva od 4,5 milliona eura, kojima će se finansirati aktivnosti koje proizilaze iz Stratgije i Akcionog plana za reformu javne uprave.

Za razliku od tradicionalnog načina davanja donatorskih sredstava Ured državnog koordinatora, a ne donatori, preuzet će upravljanje Fondom.

Time će se preuzeti vodeća uloga u identifikovanju i davanju prioriteta projektima za reformu javne uprave koji su u skladu sa Strategijom. Stoga uspostavljanje PAR fonda treba također posmatrati kao znak povjerenja donatora u sposobnost institucija vaše zemlje i kao ohrabrenje za preuzimanje odgovornosti za napredak procesa.

Stoga vas mi, donatori, snažno ohrabrujemo da ubrzano otpočnete implementaciju Strategije i Akcionog plana reforme javne uprave na sistematski i efektivan način i uistinu napravite progres u postizanju bolje uprave koja je u potpunosti spremna da iznese zahtjeve koji proizilaze iz Europskih integracija.

Donatori PAR fonda će nastaviti da vam pomažu u ovom značajnom naporu.