NACRT TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA ISO 9001

Ured koordinatora za reformu javne uprave i Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine kroz Projekat podrške uvođenja standarda upravljanja kvalitetom u javnoj upravi koji je podržan od strane Fonda za dobro upravljanje (GGF) Ambasade Velike Britanije u BiH za sve institucije koje žele da uvedu sistem upravljanja ISO 9001 ili da urade certifikaciju po sistemu upravljanja ISO 9001 pripremili su nacrt tenderske dokumentacije za implementaciju i certifikaciju. Naime, na ovaj način želimo pomoći institucijama da veoma brzo mogu pripremiti svu dokumentaciju za proceduru javne nabavke tako što će pripremljeni nacrt tenderske dokumentacije prilagoditi potrebama svoje institucije. Nacrti tenederkse dokumentacije su usklađeni prema Zakonu o javnim nabavkama.

Nacrt tenederske dokumentacije za implementaciju ISO 9001 možete preuzeti OVDJE.

Nacrt tenederske dokumentacije za certifikuaciju ISO 9001 možete preuzeti  OVDJE.