Strategijе reforme javne uprave

Reforma javne uprave jedan je od šest ključnih prioriteta Evropskog partnerstva, a javna uprava sposobna za usvajanje i provođenje acquis communaitaire-a jedan od najvažnijih preduslova za članstvo u Evropskoj uniji.

Efikasnija, djelotvornija, odgovornija i transparentnija javna uprava, koja će biti orjentirana ka građanima i spremna da odgovori svim evropskim zahtjevima, vizija je reforme javne uprave zacrtane dokumentima: Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom 1 za njenu provedbu.

Ove dokumente su 2006. godine usvojile vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH te Vijeće ministara BiH. Strategija reforme javne uprave provodi se u šest oblasti: Izrada politika i koordinacijski kapaciteti, Javne finansije, Institucionalna komunikacije, Informacione tehnologije, Upravni postupak i Upravljanje ljudskim potencijalima, jednako i istovremeno na sva četiri upravna nivoa (BiH, FBiH, RS i Brčko distrikt BiH).

Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, a koju su potpisale vlade u BiH, osigurala je politički i pravni okvir te osnov za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti i rad njihovih predstavnika u zajednička radna tijela za nadzor i implementaciju AP 1. U Akcionom planu 1 navedene su konkretne mjere i aktivnosti koje institucije uprave, odnosno vlade, trebaju provesti, a što praktično znači jačanje bh.administracije koja mora biti spremna da odgovori zahtjevima EU. Mjere koje se izvršavaju su individualnog karaktera, a provode ih organi uprave na svim nivoima. Jasno su naznačeni nosioci određenih aktivnosti, dok se zajedničke mjere provode implementacijom projekata koji su isti za sva četiri upravna nivoa, a koje razvija Ured koordinatora zajedno sa nadzornim timovima iz ovih šest oblasti. Ove aktivnosti finansiraju se iz Fonda za reformu javne uprave.

Četiri godine nakon usvajanja AP 1 bila je potrebna temeljita revizija ovog dokumenta jer su krajem 2010. istekli i posljednji rokovi postavljeni u ovom dokumentu. Revizija AP 1 izvršena je iz razloga što su brojni ciljevi već realizirani, postavljeni suviše ambiciozno ili na način koji ne garantuje dodatnu vrijednost u smislu koristi za građane, poslovne subjekte i društvo u cjelini.

Realizacija AP 1 bila je do sada prioritetno usmjerena u pripremu i prihvaćanje zakona i podzakonskih propisa, dok se u novom AP 1 reforma javne uprave usmjerava na provođenje konkretnih mjera koji će imati direktne i mjerljive koristi za građane, poslovne subjekte i društvo u cjelini.

Kod revizije AP 1 stavljen je naglasak na konkretnije ciljeve, a u istom smislu predložena je promjena u načinu praćenja i izvještavanja o realizaciji mjera. Indikatori uspješnosti postavljeni su na takav način, da samo produkcija propisa, strategija, metodologija i drugih dokumenata ne znači i uspješnu realizaciju cilja, nego su za uspješnu realizaciju potrebni konkretni rezultati (na primjer poboljšanje zadovoljstva korisnika, ušteda vremena i novca za građane, poslovne subjekte ili budžet).

Revidiranje AP 1 započeto je analizama koje su izvršili eksperti koje je angažovao projekat EUPAR (Tim tehničke pomoći Delegacije Evropske unije) za svaku reformsku oblast. Nakon urađenih analiza održani su sastanci nadzornih timova i radionice na kojima je izvršeno identifikovanje mjera koje je potrebno revidirati. Nakon što je pripremljen nacrt revidiranog AP 1 za svaku reformsku oblast, održani su i sastanci sa predstavnicima nadzornih timova, kao i sa koordinatorima za reformu javne uprave koje su imenovale Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko distrikta BiH.

Modifikovane mjere iz AP1 prenesene u RAP1 prikazane su u Aneksu II Polugodišnjeg izvještaja o napretku za 2011. godinu. Tabelu uporednih mjera možete pogledati ovdje , a kompletan izvještaj u kategoriji Izvještaji Ureda koordinatora .

Struktura reformskih oblasti AP 1 nije izmjenjena, te revidirani AP 1 takođe predviđa podjelu na šest reformskih oblasti. Kod nekih oblasti došlo je do promjene naziva sa ciljem preciznijeg i sadržajnijeg značenja. U skladu s tim, predloženo je da se oblast „Upravni postupak“ preimenuje se u “Upravni postupci i upravne usluge”, oblast “Informacione tehnologije” u “E-upravu” a “Izrada politika i koordinacioni kapaciteti” u “Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika”. Dodani su i ciljevi na području upravljanja cjelovitim kvalitetom (“Total Quality Management”) ali zbog racionalnosti nije kreirana nova samostalna reformska oblast, nego su ovi ciljevi uključeni u oblast “Upravljanje ljudskim potencijalima”.

Detaljnije o poglavljima Revidiranog Akcionog plana 1:

 1. Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika
 2. Javne finansije
 3. Upravljanje ljudskim potencijalima
 4. Upravni postupci i upravne usluge
 5. Institucionalna komunikacija
 6. E-Uprava

U revidiranom AP 1 utvrđene su nove mjere i aktivnosti koje će institucije uprave provesti do 2014. godine, a kako bi se postigao bolji učinak, odnosno bolja mjerljivost rezultata. Potrebno je da se i u naredne četiri godine reforma javne uprave usmjeri na provođenje konkretnih projekata koji će imati direktne i mjerljive koristi za građane, poslovne subjekte i društvo u cjelini.

Ovdje možete preuzeti cjelokupni dokument RAP1.