Broj projekta: BB7101
Ime projekta: JAVNE NABAVKE
Povezujuća i dopunska podrška javnim nabavkama
Kratak opis: Doprinos razvoju i jačanju stabilnog sistema javnih nabavki, u skladu sa principima EU i sa zahtijevima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanu tokom prelazne faze kada nije obezbijeđena nikakva druga vanjska pomoć.
Oblast projekta: Javne nabavke
Donator:  
Organizacija, izvođač, partner: Agencija za javne nabavke
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: juli 2007. – decembar 2007.
Sa mogućim produžetkom
Ukupan budžet (€): 44,950.00
Budžet po godinama implementacije: 2007


EUR

44,950.00

     
Kontakt osoba za donatora: Peder Blomberg,
Sigma-OECD 2, rue andré Pascal
75775 Paris Cedex 16
+33145248551
Peder.Blomberg@oecd.org