Broj projekta:  
Ime projekta: Podrška razvoju cjelokupne strategije javne interne finansijske kontrole za Bosnu i Hercegovinu (PIFC)
Kratak opis: Projekat ima za cilj pomoći BiH vlastima na nivou zajedničkih institucija, kao i na nivou entiteta, da dobiju koherentan konceptni okvir u formi strategije ili konceptnog dokumenta za razvoj Javne interne finansijske kontrole.
Ovo je u skladu sa obavezom koju su preuzele BiH vlasti u Akcionom planu reforme javne uprave; da stvore takav dokument i razviju takav sistem.
Stvorena je radna grupa za cijelu BiH koja će se baviti ovim pitanjima, a član radne grupe je i Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave.
Oblast projekta: Javne finansije
Donator: EC/Sigma
Organizacija, izvođač, partner: Radna grupa zajedničkih institucija kojom predsjedava Ministarstvo finansija i trezoza BiH
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: Oko 6 mjeseci
Ukupan budžet (€): Nije poznato
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Francois-Roger Cazala
Sigma-OECD 2, rue andré Pascal
75775 Paris Cedex 16
+33145248265
Francois-roger.cazala@oecd.org