Broj projekta: IPA/2009/228-057 Budžetske godina: (IPA 2007)
Ime projekta: Popis stanovništva i stambenih jedinica u BiH– faza I
Kratak opis: Opći cilj projekta je da izvrši pripremu za popis stanovništva i stambenih jedinica u 2011. putem izgradnje institucionalnih kapaciteta Agencije za statistiku BiH i dvije entitetske statističke institucije.
Oblast projekta: Statistika
Donator: Delegacija Evropske unije
Organizacija, izvođač, partner: BNB ISTATISTIK EKONOMIK BILISIM EGITIM VE TICARET LIMITED
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 31. decembar 2009. – 25. januar 2011.
Ukupan budžet (€): 499.200,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
   

2014 2015 2016
   
Kontakt osoba za donatora: Dijana Sikima, Skenderija 3a, Sarajevo, tel.::+387 33 254 700