Broj projekta: IPA/2009/227-380 Budžetska godina: (IPA 2007)
Ime projekta: Tehnička pomoć za Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) vezano za telekomunikacije i telekomunikacioni regulatorni okvir
Kratak opis: Harmoniziranje BH zakonske regulative sa zahtjevima Evropske unije vezano za elektronske komunikacije i osiguravanje efikasne implementacije acquis communautaire u oblasti elektronskih komunikacija.
Oblast projekta: Elektronske komunikacije
Donator: Delegacija Evropske unije
Organizacija, izvođač, partner: ATC CONSULTANTS GMBH
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 15. decembar 2009. – 15. avgust 2011.
Ukupan budžet (€): 960.600,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
     

2014 2015 2016
     
Kontakt osoba za donatora: Polić Dženita, Skenderija 3a, Sarajevo, tel.::+387 33 254 700