Broj projekta: IPA/2009/228-863 Budžetska godina: (IPA 2007))
Ime projekta: Jačanje ULJP sistema u oblasti obuke državne službe
Kratak opis: Podrška Agenciji za državnu službu BiH u jačanju funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u BiH institucijama.
Oblast projekta: Ljudski resursi
Donator: Delegacija Evropske unije
Organizacija, izvođač, partner: HAUS KEHITTAMISKESKUS OY
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 30. decembar 2009. – 11. april 2011.
Ukupan budžet (€): 500.000,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
     

2014 2015 2016
     
Kontakt osoba za donatora: Irena Šotra, Skenderija 3a, Sarajevo, tel.::+387 33 254 700