Broj projekta:  01-07-273/08
Ime projekta: Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH
Kratak opis:

Opći cilj: Uspostavljanje najbolje prakse i koherentnih principa i standarda za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini, što će doprinjeti daljem poboljšanju procesa razvoja politika, metodološkoj skladnosti procesa izrade zakona, drugih propisa i općih akata, kao i unaprjeđenju pravnog sistema uopće. Dostizanje ovog cilja doprinjeće razvoju javne uprave koja će biti učinkovitija, profesionalnija, transparentnija, odgovornija i u službi građana.

Svrha projekta: Usvojiti nova ili unaprijediti postojeća pravila i procedure za izradu zakona, drugih propisa i općih akata na državnom, entitetskim i Brčko distrikt BiH nivou, kako bi se osiguralo da se svi nacrti/prijedlozi normativnih akata pripremaju i razmatraju na adekvatan, usklađen i dosljedan način.

Kratak opis: Projekt se bazira na ideji pripreme i pružanja najboljih rješenja iz postojeće prakse izrade zakona, drugih propisa i općih akata kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama članicama Europske unije koje imaju sličnu pravnu tradiciju i strukturu vlasti kao Bosna i Hercegovina. Ovaj Projektni zadatak omogućava da se postojeća pravila unaprijede i usklade kroz izmjene i dopune ili da se donesu potpuno nova pravila koja će biti prihvaćena od nadležnih organa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Na osnovu toga osiguraće se usklađen i dosljedan način pripremanja i razmatranja nacrta/prijedloga normativnih akata na državnom, entitetskim i Brčko distrikt BiH nivou.

Oblast projekta: Izrada politika i koordinacijski kapaciteti
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Ekonomski fakultet u Sarajevu
Korisnik projekta:

Direktni korisnici:Ured za zakonodavstvo pri Vijeću ministara BiH, Ured za zakonodavstvo i propise EU pri Vladi FBiH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo pri Vladi RS i Odsjek za zakonodavne aktivnosti pri Vladi BD.

Indirektni korisnici:Sve institucije i organi koji su uključeni u proces pripreme i donošenja zakona, drigih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini.

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Banja Luka, Brčko)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta:

9. juni 2010. – 9. decembar 2011. (18 mjeseci)

Projekat produžen za 4 mjeseca do 09.04.2012. godine

Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 671.830,40 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije (u KM): 2010 2011 2012 2013
223.943,47 KM 447.886,93 KM
Kontakt osoba za projekat: Nedžib Delić, stručni savjetnik za oblast Izrada politika i koordinacijski kapaciteti, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033-565-778, fax: 033-565-761, e-mail: nedzib.delic@parco.gov.ba