Broj projekta: CARDS/2009/210-834
Ime projekta: Nabavka opreme za IDDEEA – Agencija za identifikacione dokumente, registraciju i razmjenu podataka BiH
Kratak opis: Isporuka, instalacija stavljanje u funkciju Business Intelligence paketa
Oblast projekta: IDDEEA
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: PING DOO SARAJEVO
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 18. juni 2009. – 18. novembar 2010.
Ukupan budžet (€): 17,896.85
Budžet po godinama implementacije: 2008 2009 2010 2011

Kontakt osoba za donatora: Dženita Polić Skenderija 3a, Sarajevo, +387 33 25 47 00