Broj projekta: CARDS/2007/141-177
Ime projekta: Podrška EU Direkciji za ekonomsko planiranje BiH
Kratak opis: Projekt će raditi na razvoju strateške uloge DEP/EPRU kao ključne institucije za planiranje ekonomske politike i savjetodavne institucije u oblastima makroekonomije; mikroekonomije; vanjske trgovine; javnih finansija; FDI; socjalne politike, i tržišta rada. Na taj način, doprinoseći održivom ekonomskom razvoju kroz jačanje BiH kapaciteta za generisanje dobrih ekonomskih politika, imajući na umu strateške ciljeve evropskih integracija.
Oblast projekta: Javne finansije
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: PKF partnerstvo
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 3. juli 2007. – 3. septembar 2009.
Ukupan budžet (€): 1,299,864.00
Budžet po godinama implementacije: 2007
2008
2009 2010
Kontakt osoba za donatora: Faris Hadrović, Skenderija 3a, Sarajevo, +387 33 25 47 00