Broj projekta: CARDS/2006/129-132
Ime projekta: Program svjesnosti o EU
Kratak opis:  
Oblast projekta: Ljudski potencijali
Donator: Evropska komisija (EK)
Organizacija, izvođač, partner: MOSTRA SA
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 20. novembar 2006. – 9. januar 2009.
Ukupan budžet (€): 1,425,530.00
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Dženita Polić, Skenderija 3a, Sarajevo, tel:+387 33 254 700