Broj projekta: CARDS/2004/087-639
Ime projekta: EU podrška sistemu javnih nabavki BiH – Faza II
Kratak opis: Gradeći na osnovama prve faze, specifičan cilj projekta je implementacija modernog sistema javnih nabavki u BiH, koji bi osigurao pravilno korištenje javnih resursa.
Oblast projekta: Javne nabavke
Donator: Evropska komisija (EK)
Organizacija, izvođač, partner: Confirmec SPA
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 14. septembar 2004. – 1. april 2007.
Ukupan budžet (€): 1,995,800.00
Budžet po godinama implementacije: 2004 2005 2006 2007
       
Kontakt osoba za donatora: Irena Šotra – task manager, Skenderija 3a, Sarajevo, tel:+387 33 254 774, e-mail:irena.sotra@ec.europa.eu